Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Fit Life Hungary Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató által a https://www.eatme.hu/, weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül megrendelhető termékszállítási szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél, illetve szolgáltatások igénybe vétele nélkül a Weboldalt használó személy (továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai:

 • Név: Fit Life Hungary Kft.
 • Székhely és levelezési cím: 3526 Miskolc Katowice u. 11.
 • Cégjegyzékszám: 05-09-031658
 • Bejegyző bíróság megnevezése: MiskolciTörvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 26690993-2-05

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

 • Telefonszáma: +36 (70) 882-9298
 • Email cím: fitlifehungarykft@gmail.com

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

Az elektronikus felületen történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan termékszállítási szolgáltatásra, melyet a www.eatme.hu/, weboldalon található elektronikus megrendelő felületen keresztül vesznek igénybe, valamint azon termékszállítási szolgáltatások teljesítésére, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között történik. Az elektronikus felületen történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ekertv.") szabályozza.

A szerződés nyelve magyar.

A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően a termékszállítási szerződés alapján a Szolgáltató vállalja hideg termék kiszállítását az Ügyfél részére, az Ügyfél pedig köteles ennek ellenértékét (díjat) megfizetni. A termékszállítási díj tartalmazza a kiválasztott termék és csomagolásának díját.

Jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően a szállítási szerződés vonatkozásában terméknek minősül a kiszállított élemiszer, hideg termék is.

· Regisztráció

 • A Weboldal Főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az adatlap kitöltése során elektronikus levélcím, név, telefonszám, jelszó, szállítási cím, kontakt személy megadása kötelező.
 • Amennyiben a Felhasználó nem adja meg a Szolgáltató által kért adatokat, úgy a regisztráció érvényesen nem jöhet létre. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat felttermékeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
 • A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az Adatmódosítások gombra kattintást követően elérhető Személyes adatok adatlapon van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

· Megrendelés

A Szolgáltató és az Ügyfél között érvényes regisztrációt és a megrendelés leadását követően szállítási szerződés jön létre jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően.

 • Megrendelést a webshopon és az ügyfélszolgálati címen adhatnak le.
 • ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe: fitlifehungarykft@gmai.com
 • weboldal: https://www.eatme.hu/

A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

2.2. A Szolgáltató weboldalán a rendelhető termékek tartalma, főbb jellemzői az adott termék mellett feltüntetésre kerülnek. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban a Felhasználónak kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Weboldalon található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, allergén anyagokkal kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!

2.3. A szállítási díj mindig a kiválasztott termékek után a webshopban feltüntetettt összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.4. Megrendelés feladására az elektronikus felületen a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. A Felhasználó a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, (módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés módját). Az összegző oldalról a Termékek linker való kattintást követően a Felhasználó ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására a Megrendelés linkre való kattintást követően kerül sor, melyet követően a fizetés módját választhatja ki.

2.5. Az egyes termékekre utaló vagy hivatkozó képek csak illusztrációk, nem jelentik annak a terméknek a konkrét megjelenését, melyet a Felhasználó kiválasztott, vagy kiválasztani kívánt.

· Adatbeviteli hibák javítása

A Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában, és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. megrendelés törlése a kosárból a Kosár törlése feliratra kattintva).

· Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

4.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, mennyiségét és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

4.2. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

· Szállítási és fizetési feltételek

5.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért terméket a Felhasználó által megadott szállítási címre, saját szállítóeszközzel, munkavállalói útján, továbbá alvállalkozó bevonásával teljesíti. Alvállalkozó bevonása esetén a Szolgáltató úgy felel a teljesítés vonatkozásában, mintha azt maga teljesítette volna.

5.2. Az Ügyfél a termékszállítási díjat előre, vagy a termék átvételével egyidejűleg is megfizetheti. Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállítását kizárólag hétköznapokon végzi. Hétvégén a Szolgáltató nem szállít terméket, a hétvégére szóló megrendelés kiszállítása a Felhasználó részére pénteki napon /adott héten utolsó munkanapon/ kerül sor. A következő fizetési módozatok közül választhat a Felhasználó: kiszállítást végző munkavállalónál: készpénz, bankkártya.

5.3. Internetes oldalon bankkártyával történő fizetés menete: az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013."

5.4. Szolgáltató részére a CIB Bank Zrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor az Ügyfél átirányításra kerül a CIB Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Szolgáltató weboldalán. A Szolgáltató az Ügyfél kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A bankkártyával történő fizetéshez az Ügyfélnek az alábbi adatokra lesz szüksége:

 • kártyaszám: a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő szám
 • lejárati dátum: a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám
 • érvényesítési kód: a kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye (CVV2 vagy CVC2). Amennyiben a kártyán nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt üresen kell hagyni.

A Szolgáltatónál az alábbi kártyatípusokkal fizethet az Ügyfél: MasterCard (dombornyomott) Visa (dombornyomott) Visa Electron (dombornyomott) Maestro.

· Rendeléstől való visszalépés joga

6.1. Amennyiben a megrendelt és kifizetett termék megrendeléséről el kíván állni, a kiszállítás előtti napon 12 óráig (hétvégén kizárólag online) teheti meg. Lemondás történhet e-mailen, faxon, interneten keresztül, melyet tárgynapot megelőző nap 12 óráig teheti meg a Felhasználó. A Szolgáltató a termékszállítási díjat a Felhasználó részére legkésőbb 8 napon belül visszatéríti, a Felhasználó által a díj megfizetése során alkalmazott és választott fizetési módozat alkalmazásával, illetve a Szolgáltató más visszafizetési módozatot is alkalmazhat, a Felhasználó beleegyezésével.

6.2. Amennyiben a Felhasználó a kifizetett és lemondott termék árát egy későbbi rendelés során kívánja felhasználni, úgy azt megteheti, ha ezen igényét jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott elérhetőségek valamelyikén jelzi a Szolgáltató felé.

6.3. Amennyiben a Felhasználó határidőben nem mondja le a megrendelést, és a Szolgáltató a terméket leszállítja a megadott címre, azonban ha a Felhasználó a terméket nem veszi át, a termék átvételét megtagadja, a termék ellenértékét nem fizeti meg, úgy e tényt, és a Felhasználó adatait a kiszállító futár jogosult rögzíteni. A Szolgáltató a Felhasználó ismételt, vagy újabb megrendeléseit az elmaradt díj megfizetéséig jogosult megtagadni, vagy az elmaradt díj megfizetéséhez kötni a termékszállítási szerződés további teljesítését.

· Elállás joga

A termékszállítási szerződés jellegénél fogva a Felhasználót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § d) és e) pontja alapján nem gyakorolhatja az elállás illetve felmondás jogát.

· Szavatosság

8.1. Fogyasztó a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Webshopon keresztül lehetőség van BtoB rendelésre is.

8.2. A Szolgáltató termékei élelmiszereknek minősülnek. Szolgáltató a termék csomagolásán feltünteti a minőségmegőrzési időt és fogyaszthatósági időt.

8.3. A Szolgáltató felé közölt panaszok teljesítésének feltétele az, hogy a Felhasználó igazolja a termék megfelelő tárolását. A minőségmegőrzési időn túl minőségi kifogásokat nem fogad el a Szolgáltató. A fogyaszthatósági időn túl a termék fogyasztásra alkalmatlan, ezért amennyiben azt a Felhasználó elfogyasztja, panasszal a Szolgáltató felé nem élhet. A termékek összetevőire, allergénekre vonatkozó információ a termékre kattintva érhető el.

· Felelősség

9.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.2. A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.5. A Felhasználók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

9.7. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

· Szerzői jogok

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás - például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé termék, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

· Jogérvényesítési lehetőségek

11.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Vásárlói ügyfélszolgálat (Ügyfélszolgálat) jelen ÁSZF -ben meghatározott elérhetőségek bármelyikén gyakorolhatja a Felhasználó panasztterméki jogát.
 • Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását az Ügyfélszolgálat elérhetőségei című bekezdés szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Felhasználónak átadja
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A Szolgáltató a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat az ügyfélszolgálat részére megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 9:00-16:00 között fogadja.

 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek (termékek) minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület elérhetőségei:

 • Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Telefon:
 • 46/501-091 (új ügyek)
 • 46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)
 • E-mail: bekeltetes@bokik.hu
 • www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.

törvény rendelkezései szerint.

 • Egyéb rendelkezések

12.1. A Szolgáltató internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

12.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése, és a termék átvétele közötti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

12.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

2020. 11. 13.

EATME SUPERFOOD

Hogy mi is az az EatMe? Egy olyan termékcsalád, amelyben nem fogsz csalódni. Akár egy kis finomságra, egészséges nassolnivalóra, netán egy fehérjedús kekszre vágysz, az EatMe tökéletes választás.

ÁRUHÁZ

Rólunk
Kapcsolat

ELÉRHETŐSÉGEK

fitlifehungarykft@gmail.com
+36 70 882 9298

Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!